CALAS SHIMANO RUTA

SHIMANO SM-SH11

CALAS SHIMANO RUTA SM-SH11,SISTEMA SPDSL

50013